Khu du lịch sinh thái Cao Minh

Khu du lịch sinh thái Cao Minh

Khu du lịch sinh thái Cao Minh

Đây là đoạn văn mô tả bài viết bạn có thể thay đổi đoạn văn này trong trình quản trị rất dễ dàng, nên viết đoạn này dài khoảng 3 câu là đẹp nhất...
Đây là đoạn văn mô tả bài viết bạn có thể thay đổi đoạn văn này trong trình quản trị rất dễ dàng, nên viết đoạn này dài khoảng 3 câu là đẹp nhất...
Đây là đoạn văn mô tả bài viết bạn có thể thay đổi đoạn văn này trong trình quản trị rất dễ dàng, nên viết đoạn này dài khoảng 3 câu là đẹp nhất...
Đây là đoạn văn mô tả bài viết bạn có thể thay đổi đoạn văn này trong trình quản trị rất dễ dàng, nên viết đoạn này dài khoảng 3 câu là đẹp nhất...
Sản phẩm mới nhất

Tên sản phẩm bạn có thể thay đổi 11

Tên sản phẩm bạn có thể thay đổi 11
Đây là đoạn văn mô tả sản phẩm bạn có thể thay đổi đoạn văn này trong trình quản trị rất dễ dàng, nên viết đoạn này dài khoảng 3 câu là đẹp nhất...
Chi tiết

Tên sản phẩm bạn có thể thay đổi 10

Tên sản phẩm bạn có thể thay đổi 10
Đây là đoạn văn mô tả sản phẩm bạn có thể thay đổi đoạn văn này trong trình quản trị rất dễ dàng, nên viết đoạn này dài khoảng 3 câu là đẹp nhất...
Chi tiết

Tên sản phẩm bạn có thể thay đổi 9

Tên sản phẩm bạn có thể thay đổi 9
Đây là đoạn văn mô tả sản phẩm bạn có thể thay đổi đoạn văn này trong trình quản trị rất dễ dàng, nên viết đoạn này dài khoảng 3 câu là đẹp nhất...
Chi tiết
Facebook
Giới thiệu

Năm 1978, Cao Minh đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Tây Ninh. Năm 1988, Cao Minh đoạt giải nhất Concour quốc gia lần thứ nhất, đoạt giải Người hát hay nhất về đề tài Hồ Chí Minh với ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người" của Trần Kiết Trường, đồng thời đoạt luôn giải Người hát dân ca hay nhất. 

Từ đầu thập niên 2000, Cao Minh bỏ tiền xây dựng một khu đất 20 ha ở Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai để xây dựng và kinh doanh một khu du lịch sinh thái.